Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013 τίθενται σε εφαρμογή τα εξής:

1.   Οι οδηγοί οφείλουν να ζητούν από όλους τους μαθητές την επίδειξη της  μαθητικής τους κάρτας,

2.   Όσοι μαθητές δεν έχουν ή δεν φέρουν μαζί τους τη μαθητική τους κάρτα, ο  οδηγός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί  την δωρεάν μεταφορά τους και  συνεπώς να ζητά να πληρώνουν  εισιτήριο.

Η επίδειξη της πολιτικής ταυτότητας δεν θα είναι πλέον αποδεχτή στα ΜΗ σχολικά λεωφορεία.More Routes
More Routes