Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 440

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι λόγω Κατασκευαστικών Έργων των Δημοσίων Έργων, το δρομολόγιο αρ. 440 διαφοροποιείται προσωρινά. Επισυνάπτεται ο ανάλογος χάρτης με την παράκαμψη κίτρινου χρώματος.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ


More Routes
More Routes