Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 441

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι λόγω κατασκευαστικών έργων, το δρομολόγιο 441 φέρει αλλαγές. Έχουν αναρτηθεί οι οδοί και ο νέος χάρτης.More Routes
More Routes