Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι το καλοκαιρινό μας ωράριο τίθεται σε λειτουργία απο τις 8 Μαίου 2013. Οι διαδρομές που θα φέρουν αλλαγές είναι το 430 & 440.More Routes
More Routes