Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΣΧΑ 2013

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα τα δρομολόγια θα είναι ως εξής:

30 Απριλίου                      Θα πραγματοποιηθούν τα Νυχτερινά Δρομολόγια του Σαββάτου

1η Μαΐου                           Δρομολόγια της Κυριακής

2 Μάιου                             Κανονικά Δρομολόγια

3 Μαΐου                             Δρομολόγια Κυριακής (δεν έχει νυχτερινά)

4 Μαΐου                             Δρομολόγια Κυριακής (δεν έχει νυχτερινά)

5 Μαΐου                             Δρομολόγια Κυριακής (έχει Νυχτερινά, τα δρομολόγια του Σαββάτου)

6 Μαΐου                             Δρομολόγια Κυριακής  (έχει Νυχτερινά, τα δρομολόγια του Σαββάτου)

7 Μαΐου                             Δρομολόγια Κυριακής (δεν έχει νυχτερινά)More Routes
More Routes