Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΝΕΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι απο τις 17 Ιουνίου 2013 τίθενται σε ισχύ τα νέα κόμιστρα, με εξαίρεση τα εφταήμερα, μηνιαία και ετήσια εισιτήρια που έχουν πωληθεί πριν την έναρξη ισχύος της νέας γνωστοποίησης, τα οποία θα ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Επισυνάπτεται η ανάλογη ενημέρωση που λήφθηκε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
More Routes
More Routes