Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λόγω Οδικών Έργων στην περιοχή του Νέου Νοσοκομείου Λάρνακας, επηρεάζονται τα πιο κάτω Δρομολόγια:

408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 420, 421, 422, 423 & 426

  • Οι Διαδρομές 409, 415 και 417 αντί να διασχίζουν τις Οδούς Γεώργιου Χριστοδουλίδη, Αρχ. Παϊσίου,  Ηνωμ. Πολιτειών Αμερικής, θα εκτελούν το Δρομολόγιο τους μέσω της Λεωφ. Γρίβα Διγενή.

 

  • Οι Διαδρομές 408,410, 411, 412, 413, 414, 420, 421, και 422 θα διασχίζουν τις Οδούς Γεώργιου Χριστοδουλίδη και ακολούθως μέσω Λεωφ. Γρίβα Διγενή θα συνεχίζουν την κανονική πορεία της διαδρομής τους.

 

  • Οι Διαδρομές 423 και 426 θα διέρχονται μέσω της Οδού Πωλ Δαρράς.

 

  • Η Διαδρομή 427 θα διασχίζει τις Οδούς Πωλ Δαρράς, Μυστρά και Αρχ. Παϊσίου και μετά θα συνεχίζει την κανονική πορεία της διαδρομής.

 Οι πιο πάνω αλλαγές ισχύουν από σήμερα 13 Ιανουαρίου 2014 μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης.More Routes
More Routes