Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΝΕΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάση της γνωστοποίησης για τα μαθητικά κόμιστρα που τίθενται σε ισχύ από 1 Απριλίου 2014, οι μαθητές θα πληρώνουν ως εξής :

A.     Οι μαθητές που μεταβαίνουν σε δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσης Εκπαίδευσης με μαθητικά λεωφορεία σε συγκεκριμένα δρομολόγια (σχολικό λεωφορείο) καταβάλλουν μηνιαίο κόμιστρο δέκα ευρώ (€10)

Β.     Μαθητές που εξασφαλίζουν τα εισιτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο Α που αναφέρεται πιο πάνω , δηλαδή τα εισιτήρια των €10 , μπορούν να  τα χρησιμοποιούν χωρίς πρόσθετη χρέωση και για τα δρομολόγια για τα οποία καταβάλλεται το μηνιαίο κόμιστρο. Δηλαδή θα μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν το εισιτήριο των €10 και για μαθητικές διαδρομές προς και από τα δημόσια σχολεία και τα Ιδιωτικά σχολεία και τα ΚΙΕ και για όλες τις υπόλοιπες τακτικές διαδρομές συμπεριλαμβανομένου και τις βραδινές διαδρομές .

Γ.      Οι μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσης εκπαίδευσης που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα καταβάλλουν το μηνιαίο  κόμιστρο τω δέκα ευρώ (€10) για τακτικές διαδρομές.

Δ.      Για οικογένειες με περισσότερα από τα δύο παιδιά να φοιτούν ταυτόχρονα στη μέση δημόσια εκπαίδευση ,θα καταβάλουν  το ποσό των €10,00 μόνο για κάθε ένα από τα δύο παιδιά και εξαιρούνται τα υπόλοιπα παιδιά από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής για τα δρομολόγια που καθορίζονται στις παραγράφους (Α) και (Γ) της παρούσας Σημείωσης.

Ε.       Για αριθμό μαθητών των οποίων οι οικογένειες είναι λήπτες βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας και που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή θα παραχωρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή ,χωρίς χρέωση, εισιτήρια που αντιστοιχούν στο μηνιαίο κόμιστρο των €10.00

ΣΤ.    Οι μαθητές Προδημοτικής και Δημοτικής δημόσιας εκπαίδευσης που μεταφέρονται σε δρομολόγια με σχολικό λεωφορείο που αναφέρονται στην παρούσα Σημείωση εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής κομίστρου.

Όλα τα εισιτήρια των €10 ισχύουν για ένα  μήνα από την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου . Η ημερομηνία θα μπαίνει με σφραγίδα από τον οδηγό.

Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2014More Routes
More Routes