Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΑΠΕΡΓΙΑ

Αναφορικά με τη σημερινή 24ωρη Στάση Εργασίας, η εταιρεία επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014, η εταιρεία συνήψε συμφωνία απομείωσης των Μισθών, κατά πέντε τοις εκατό (5%) περίπου, εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης και της αδήριτης ανάγκης να μειωθούν τα κόστη της εταιρείας.

Η ίδια οικονομική δυσπραγία εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Λόγω αυτών των οικονομικών δυσκολιών που υπήρχαν το 2014 και όχι μόνο εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα αλλά, πρόσθετα, έχουν επιδεινωθεί, η εταιρεία εκ των πραγμάτων αδυνατεί να επαναφέρει τις μειώσεις ύψους πέντε τοις εκατό (5%) περίπου, στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Στην εταιρεία έχει τεθεί από τις Συντεχνίες και τους Αντιπροσώπους των εργαζομένων το θέμα της επαναφοράς της μείωσης του πέντε τοις εκατό (5%) ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Παρ’ όλες τις προσπάθειες μας για να μην πραγματοποιηθεί η 24ωρη Στάση Εργασίας, εξηγώντας τους το μέγεθος του προβλήματος και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την εταιρεία, σε Γενική Συνέλευση που είχαν οι εργαζόμενοι σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, αποφάσισαν την επέκταση της  Απεργίας,  για άλλες 48 ώρες.

Δυστυχώς, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες η εταιρεία αδυνατεί να επαναφέρει τη μείωση του πέντε τοις εκατό (5%) περίπου. Κατόπιν τούτου, θα πράξουμε ότι είναι δυνατό να λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, για να ελαχιστοποιήσουμε την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού και ιδιαίτερα των Μαθητών μας, για την οποία ταλαιπωρία ειλικρινά απολογούμαστε.

Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για την λήξη των Απεργιακών Μέτρων και την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.   

Παρακαλούνται οι επιβάτες μας όπως επικοινωνούν στα τηλέφωνα 8000 77 44 και 24 665531 καθώς και στους κατά τόπους Σταθμούς της εταιρείας μας για νεότερες πληροφορίες.

Για μια ακόμη φορά, απολογούμαστε ειλικρινά γι’ αυτή την ταλαιπωρία.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ «ΖΗΝΩΝΑΣ» ΛΤΔ

Λάρνακα, 1η Φεβρουαρίου 2016

 More Routes
More Routes