Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 407, 410, 418 & 419

 

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι τα ακόλουθα Δρομολόγια διαφοροποιούνται (σημειώνονται με κίτρινο χρώμα):

  • 407
  • 410
  • 418
  • 419

Επισυνάπτονται τα νέα ωράρια των Δρομολογίων που τίθενται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.zinonasbuses.com.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως αποταθείτε στα τηλέφωνα 8000 77 44 ή 24665531

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 407
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 410
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 418
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 419


More Routes
More Routes