Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
OΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι, λόγω Οδικών Έργων, η στάση στις Καμάρες (Πολυκατοικία Παυλίμπεη), στην Λεωφόρο Λεμεσού, δεν θα λειτουργεί μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως.More Routes
More Routes