Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι, τα Δρομολόγια της Ορεινής Περιοχής 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408 και 416 διαφοροποιούνται.          

Σας επισυνάπτονται τα επικαιροποιημένα Δρομολόγια τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

401
402
403
404
405
406
408
416


More Routes
More Routes