Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
Δρομολόγιο 414 και 414Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι το Δρομολόγιο 414 και 414Α διαφοροποιείται από τις 26 Μαρτίου 2018.

Σας επισυνάπτεται το ανάλογο Δρομολόγιο για την άμεση ενημέρωση σας.



More Routes
More Routes