Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/1/2019

 

Είναι με μεγάλη λίπη που, λόγω εκτάκτων συνθηκών όπως αυτές έχουν προκύψει , τα Μαθητικά |Δρομολόγια του Πινάκα που επισυνάπτουμε δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν αύριο, Δευτέρα 7/1/2019.
Καταβάλλουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες και ενέργειες ώστε να διορθώσουμε το πρόβλημα.

Είναι με μεγάλη λύπη που, λόγω εκτάκτων συνθηκών όπως αυτές έχουν προκύψει , τα Μαθητικά |Δρομολόγια του Πινάκα που επισυνάπτουμε δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν αύριο, Δευτέρα 7/1/2019.Καταβάλλουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες και ενέργειες ώστε να διορθώσουμε το πρόβλημα.

Συνημμένος Πινάκας


More Routes
More Routes