Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 410, 412, 413 ΚΑΙ 415

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι τo Δρομολόγιο 410, 412, 413 και 415 διαφοροποιείται από τις 11 Μαΐου 2020.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 415
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 413
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 412
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 410


More Routes
More Routes