Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 425, 440 & 409

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι στα πιο κάτω δρομολόγια έχουν γίνει αλλαγές: Στο 425 οι νέες διαδρομές απο τις Κόκκινες είναι 11:30 και 12:30 (αντί 12:00 και 13:00). Στο 440 έχει προστεθεί διαδρομή στις 13:00 απο Αεροδρόμιο και 12:30 απο Σταθμό Λάρνακας. Στο 409 η διαδρομή των 16:00 απο Σταθμό Λάρνακας έγινε 16:15.More Routes
More Routes