Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τα έργα που άρχισαν στις 11 Ιουνίου 2012 δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και συνεχίζουν να επηρεάζουν τις 22 διαδρομές μας. Τα έργα θα ολοκληρώνονται σταδιακά. Η πληροφόρηση του επιβατικού κοινού μας θα γίνει άμεσα μέχρι νεoτέρας ειδοποιήσεως.More Routes
More Routes