Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πληροφορούμε το επιβατικό μας κοινό ότι, οι εργασίες των κατασκευαστικών έργων του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, ολοκληρώνονται σύντομα. Από την 1η Οκτωβρίου 2012, όλες οι διαδρομές που είχαν παρακαμφθεί, έχουν τώρα πρόσβαση στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή.  Αναγράφονται πιο κάτω οι 22 διαδρομές που επαναλειτουργούν κανονικά:

408, 409, 410, 411, 412,413, 414, 415, 447, 448, 452, 453, 454, 455, 420, 421, 422, 424, 425, 432, 435, 437.

Οι πιο πάνω διαδρομές προβλέπεται να επηρεαστούν ξανά. Η πληροφόρηση του κοινού θα γίνει άμεσα μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως.More Routes
More Routes