Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις

Αίτηση για πρόσληψη οδηγού λεωφορείου

Προσωπικά στοιχεία
 
*Ονοματεπώνυμο:  Διεύθυνση Κατοικίας: 
   
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
 
**Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  (Ημέρα)   (Νύχτα)
   
 
Οικογενειακή Κατάσταση: 
 
Μόρφωση: 
 
Γνώσεις Αγγλικής  Γλώσσας: 
 
Άλλη Γλώσσα (1):  Άλλη Γλώσσα (2): 
 
Αναφέρατε τυχόν  προβλήματα υγείας: 
Όραση Αναπηρία Διαβήτη Ακοή Καρδιά Άλλο
 
Περιγράψετε το πρόβλημα και τα φάρμακα εάν παίρνετε:
 
(Το Δ.Σ της Εταιρείας θα ζητήσει να επισυναφθεί ιατρικό πιστοποιητικό αν κριθεί αναγκαίο)
Ποινικό αδίκημα ή σοβαρό δυστύχημα (περιγράψετε):
 

 
Στοιχεία Άδειας Οδηγού
 
Αριθμός Άδειας:  Ημερομηνία Λήξης: 
 
Κατηγορίες:  Αρ. Βαθμών Ποινής: 
 
Αριθμός Επαγγ. Άδειας:  Ημερομηνίας Λήξης: 
 
Κατηγορίες:  Αρ. Βαθμών Ποινής: 
 

 
Προηγούμενη Πείρα
 
Αστικό Αγροτικό Ταξί Τουριστικό
Χρόνια Χρόνια Χρόνια Χρόνια
       
Υπεραστικό Φορτηγό    
Χρόνια Χρόνια    
 
Όνομα προηγούμενου εργοδότη και είδος εργασίας:
 
Λόγοι της παραίτησης/απόλυσης σας (και πότε):
 

 
Ενδιαφέρεστε για πλήρη ή Μερική απασχόληση:
 

 
   * Υποχρεωτικά Πεδία
 ** Παρακαλώ καταχωρήστε τουλάχιστον μία μέθοδο επικοινωνίας
 More Routes
More Routes