Περισσότερα Δρομολόγιο, Πιο Προσεγμένες Στάσεις

 
401. ΜΑΡΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΖΥΓΙ - ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ - ΤΟΧΝΗ - ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
402. ΜΑΡΩΝΙ - ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ - ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ - ΚΟΦΙΝΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
403. ΟΔΟΥ - ΜΕΛΙΝΗ - ΟΡΑ - ΛΑΓΙΑ - ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
404. ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ - ΛΑΓΙΑ - ΒΑΒΛΑ - ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ - ΣΚΑΡΙΝΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
405. ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ - ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ - ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ - ΣΚΑΡΙΝΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
406. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΣΧΙΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
407. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΜΕΝΕΟΥ - ΚΙΤΙ - ΜΑΖΩΤΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΣΧΙΝΟΣ - ΖΥΓΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΜΑΡΙ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
408 & 408B. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 416)   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
409. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΙΟΝΕΡΥ - ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ - ΔΑΛΙ - ΛΥΜΠΙΑ - ΚΟΣΙΗ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
410. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΨΕΥΔΑΣ -ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ- ΠΥΡΓΑ - ΚΟΡΝΟΣ - ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
412. ΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΑΝΑΦΩΤΙΑ - ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ - ΑΛΕΘΡΙΚΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
413. ΚΙΒΙΣΙΛΙ - ΑΛΕΘΡΙΚΟ - ΚΛΑΥΔΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
414. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΛΕΘΡΙΚΟ - ΑΠΛΑΝΤΑ - ΑΝΑΦΩΤΙΑ - ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ - ΜΕΝΟΓΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ_____________________ 414 A. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΛΕΘΡΙΚΟ - ΑΠΛΑΝΤΑ - ΑΝΑΦΩΤΙΑ - ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ - ΜΕΝΟΓΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ
 
 
415. ΑΘΙΕΝΟΥ - ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ - ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΔΟΙ